ESCOLA CLARET CV XÁTIVA A (Rendiment Autonómic)

ESCOLA CLARET CV XÁTIVA A (Rendiment Autonómic)

Categoria: Rendiment Autonómic

En construcció

Jugadors/es de l'equip:

Dorsal Nom Cognoms Posició

Entrenador/a: Ignacio Pareja, Miguel Angel Martí

Resultats

Actualment no hi han resultats/partits disponibles

Horaris

Actualment no hi han resultats/partits disponibles